Rachunki

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

Rachunek oszczędnościowy to połączenie lokaty terminowej z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym. Dzięki tak unikalnej konstrukcji możesz efektywnie pomnażać swoje pieniądze, a w razie potrzeby wypłacić je tak łatwo jak z konta osobistego, samemu decydując jak długo chcesz oszczędzać.

ROR UNIKONTO to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadaczami rachunków Unikonto mogą być osoby fizyczne, rezydenci i nierezydenci.

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now