Placówki

Centrala: GRUDUSK

miejscowość: GRUDUSK

ulica: Plac Grunwaldu 4A
kod pocztowy: 06 - 460
tel: (023) 671-50-14
fax: (023) 671-52-07

Oddział: CZERNICE BOROWE

miejscowość: CZERNICE BOROWE

ulica: Chełchowskiego 8
kod pocztowy: 06 - 415
tel: (023) 674-60-95
fax: (023) 674-60-26

Oddział: DZIERZGOWO

miejscowość: DZIERZGOWO

ulica: Jagiellońska 1
kod pocztowy: 06 - 520
tel: (023) 653-32-11
fax: (023) 653-30-93

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now