Rolnicy

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

Rachunek bieżący dla Rolników to:

 • 0 zł za otwarcie
 • 0 zł za prowadzenie
 • kompleksowa obsługa finansowa
 • łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych
 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach Banku na każde żądanie
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń finansowych
 • karty płatnicze Visa Business
 • dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych z ponad 3.000 bankomatów Banków Spółdzielczych  położonych na terenie całej Polski
 • bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku
 • regulowanie stałych opłat
 • regulowanie należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych
 • W ramach Systemu Internet Banking możliwość dokonywania operacji przez internet (Internet Banking)


  Dokumenty niezbędne do założenia rachunku

 • nakaz płatniczy z Urzędu Gminy lub akt notarialny,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od specjalnej produkcji rolnej (jeśli wnioskodawca zajmuje się taką produkcją
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacji REGON

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now