Firmy


Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy dla Firm to:

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach Banku na każde żądanie
 • karty płatnicze Visa Business
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych z ponad 3.000 bankomatów Banków Spółdzielczych  położonych na terenie całej Polski,
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • regulowanie stałych opłat,
 • regulowanie należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych
 • obsługę za pośrednictwem internetu,
 • bezpieczne przechowywania środków pieniężnych
 • w ramach Systemu Internet Banking możliwość dokonywania operacji przez internet (Internet Banking)

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now