Władz Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Łąkowski Krzysztof Przewodniczący Rady
2. Świątecki Sławomir Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Komosa Stanisław Sekretarz Rady
4. Bartołd Jacek Członek Rady
5. Cywiński Szymon Członek Rady
6. Kobyliński Włodzimierz Członek Rady
7. Kołakowski Wojciech Członek Rady
8. Łąkowski Jan  Członek Rady
9. Malinowski Andrzej Członek Rady
10. Olszewski Krzysztof Członek Rady
11. Płatek Waldemar Członek Rady
12. Rudnicki Eugeniusz Członek Rady
13. Smoliński Jerzy Członek Rady
14. Szpara Zbigniew Członek Rady
15. Zaborowski Lucjan Członek Rady

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Kozieł Bogdan Prezes Zarządu
2. Klimek Urszula Wiceprezes Zarzadu
3. Budnicki Szymon Wiceprezes Zarzadu

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now