Adekwatność kapitałowa

Poniżej prezentujemy informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Grudusku:

  1. na dzień 31.12.2014 r.
  2. na dzień 31.12.2013 r.
  3. na dzień 31.12.2012 r.

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now