Search and Menus Setup

1. Search Setup

  • Simply publish a search module to the search position.

2. Column Menu Setup

  • Publish any menu module to the main body module positions on your site.
  • There should be no menu style suffixes applied under advanced parameters.
  • The menu style should be set to list.

3. Bottom Menu Setup

  • Publish any menu to the 'bottom_menu' position.
  • There are no menu style suffixes applied under advanced parameters.
  • The menu style should be set to list

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now