Ład Korporacyjny

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego - Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Grudusku, oświadcza, że wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, poprzez przyjęcie "Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Grudusku"

  1. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grudusku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
  2. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Grudusku
  3. Schemat organizacyjny - Banku Spółdzielczego w Grudusku

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now